Policy

1. Detta är en webplats som drivs av Cleosan och Instar.

2. Uppgifter som lämnas till oss kommer inte att gå vidare till någon annan.

3. Webplatsen använder cookies för att spara ett sessionsid så användare ska kunna autensifiera sig mot servern,om du stänger av cookies i din webbrowser kommer inte hemsidan att fungera. Cookien varar bara så länge webläsaren är öppen, om du stänger webläsaren så ska den försvinna s.k sessions-cookie.

4. Vi tar säkerhet på stort allvar och gör allt för att information ska hållas säker, vi är dock inte ansvariga ifall webplatsen blir attackerad eller pga tekniskt fel.

5. Vi samarbetar med myndigheter som ber om information.

6. Genom att använda denna webplats godkänner du denna policy, om ändringar görs i denna policy kommer dessa publiceras på webplatsen.