Tjänsten

Du kan när som helst (dock endast en gång per dag) byta typ av tjänst för att få tillgång till mer utrymme och större antal användare, kostnaden kommer räknas om till dagar som ni utnyttjat de olika tjänstetyperna. För att gå till en tjänst med mindre antal användare eller mindre utrymme måste du först minska använt utrymme och se till så du inte har för många inlagda användare jämfört med nya tjänsten. Du kan när som helst avsluta tjänsten, kostnaden kommer räknas fram till och med den dag då tjänsten avslutades.

Filer och dess innehåll

Filerna får inte innehålla olagligt material och du måste ha rättigheterna till filen och dess innehåll, vi förbehåller oss rätten att ta bort material och stänga av kontot om detta inte efterföljs. Eftersom tjänsten inte är till för långtidsförvaring av filer görs ingen backup av filerna. I tjänstens beskrivning framgår hur mycket utrymme som finns att förfoga över.

Användare

En användare innebär en person, det är inte tillåtet att låta flera personer använda samma användarkonto. I tjänstens beskrivning framgår hur många användare som den tjänsten tillåter.

Överskridning av utrymmet

Det kan förekomma tillfälle då detta utrymme kan överskridas, vi kommer då skicka ett epostmeddelande till tjänsteköparen så han kan rätta till det, rättas det inte till inom 72 timmar kommer systemet att stänga av för uppladdning så det bara går att ta bort filer. Överskrids utrymmet med 200% så stängs tjänsten av.

Betalning av tjänst

Varje tjänst har information om hur ofta vi kommer fakturera. Fakturan gäller tjänstens utnyttjande fram till fakturadatum. Vi skickar en faktura via epost eller med posten mot avgift som framgår av tjänstens beskrivning denna ska vara betald inom 10 dagar efter fakturadatum. Inkommer inte betalning före förfallodatum skickas en påminnelse ut med lagstadgad avgift och med förfallotid på 10 dagar. Skulle betalning inte vara oss tillhanda före förfallodatum på påminnelsen kommer vi att stänga av tjänsten för uppladdning av filer och vi skickar ut ytterligare en påminnelse. Betalas inte denna sista påminnelse kommer tjänsten stängas av. För att återuppta tjänsten efter den blivit avstängd krävs fullständig betalning av obetalda fakturor.